Raspodjela sredstava udrugama civilnog društvo nakon provedenog natječaja

Novčana pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
09/07/2020
Odluka o preventivnim mjerama sprečavanja širenja COVID-19
10/07/2020

Raspodjela sredstava udrugama civilnog društvo nakon provedenog natječaja

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica  (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 3/17)

ZAPISNIK O OTVARANJU PRISTIGLIH PRIJAVA za financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Selnica za 2020. godinu

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za ocjenjivanje prijava Općine Selnica u sastavu: Evin Vičević, Antun Škvorc, Ivana Novak, Gordana Vugrinec-Tomšić i Bosiljka Oletić.

Podaci o davatelju financijskih sredstava: OPĆINA SELNICA, JELAČIĆEV TRG 4, 40314 SELNICA, OIB: 92185452390

Na ovaj poziv  mogle su se javiti udruge koje svoj rad temelje na potrebama  lokalne zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro te ispunjavaju sljedeće kriterije:

– da su registrirane sa sjedištem na području Općine Selnica (u daljnjem tekstu: Općina) ili da je područje njihovog djelovanja  Općina Selnica,

– da provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe iz područja kulture, sporta i drugih općedruštvenih djelatnosti koje su od  interesa za Općinu, da pridonose razvitku i općem napretku  te promiču položaj i ugled Općine,

– da pridonose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu,

– program mora biti osmišljen tako da je moguće provoditi financijski i programski nadzor.

Naziv javnog poziva/natječaja: JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Selnica za 2020. godinu

Mjesto i datum objave, KLASA: Internet stranice Općine Selnica, www.selnica.hr, oglasna ploča općine na adresi Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, web stranica Ureda za udruge Vlade RH, 17. 1. 2020. godine, KLASA: 402-07/20-01/01, URBROJ: 2109-15-20-02.

Ukupna vrijednost objave javnog poziva/natječaja: 250.000.00 kuna

Raspon sredstava: 1.000,00 kuna – 35.000,00 kuna

Okvirni broj planiranih ugovora: 20

Krajnji rok za podnošenje prijava: 20. veljače 2020. godine

Mjesto i datum otvaranja prijava: Vijećnica Općine Selnica, Jelačićev trg 4, Selnica, 9. ožujka  2020. godine

Vrijeme početka otvaranja prijava: 16,00 sati

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za ocjenjivanje prijava Općine Selnica konstatiralo je da je u općinski ured u propisanom razdoblju za prijavu natječajne dokumentacije  pristiglo ukupno 21 prijavitelja s ukupno 26 prijava programa i projekata:

 1. Orijentacijski klub Međimurje – 1 program
 2. HVIDRA JUG ČAKOVEC – 1 program
 3. LD SRNDAĆ – 1 program
 4. USR SPORT ZA SVE SELNICA – 1 program
 5. VSU MERHATOVEC – 2 programa
 6. Tenis klub Selnica – 1 program
 7. KUD SELNICA – 2 programa
 8. NK MLADOST – 2 program
 9. Oldtimer klub Selnica – 1 program
 10. Streljački klub Selnica – 2 programa
 11. Podružnica umirovljenika Selnica – 1 program
 12. USR Sport za sve Plešivica – 1 program
 13. NK Donji Koncovčak – 1 program
 14. Udruga slijepih MŽ – 1 program
 15. Vukanovčar, društvo za zaštitu potrošača – 2 programa
 16. MURID, Čakovec – 1 program
 17. Dnevni boravak djece Antun Bogdan – 1 program
 18. Udruga Pomoć neizlječivima – 1 program
 19. Udruga Ovršni – 1 program
 20. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom MŽ – 1 program
 21. Udruga Zrinska garda – 1 program

Nakon provjere pristigle dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da su svi prijavitelji dostavili potpunu dokumentaciju.

Tablica dodjele sredstava sastavni je dio ovog Zapisnika.

Sa svim prijaviteljima na natječaj sklopit će se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2020 godinu.


Zapisnik vodila: Bosiljka Oletić, v.r.

Članovi Povjerenstva:

Ervin Vičević, v.r.

Antun Škvorc, v.r.

Ivana Novak, v.r.

Gordana Vugrinec-Tomšić, v.r

Bosiljka Oletić, v.r.

KLASA: 402-07/20-01/01

URBROJ: 2109-15-20-04

U Selnici, 9. ožujka 2020.


Skip to content