Kratki opis projekta (operacije):
Broj i kapacitet prometnica na području općine je samo djelomice zadovoljavajući, daljnji razvoj prometa trebao bi teći ka održavanju i podizanju nivoa sigurnosti sudionika te osuvremenjivanju postojećih prometnih pravaca. U tom smislu potrebna je rekonstrukcija u vidu proširenja profila ceste na mjestima gdje prolazi kroz naselja, radi odvajanja kolnog od pješačkog i biciklističkog prometa. To je posebno važno zbog povećanog broja djece kao sudionika u prometu na putu do škole.
Također, potrebno je i bolje prometno povezati naselja i zaseoke u općini, koja su mala i prometno slabije povezana.

Provedbom projekta predviđeni su sljedeći rezultati:
– Poboljšanje cestovne infrastrukture i doprinos ostvarenju ciljeva razvojne strategije
– Rekonstruirana i izgrađena nerazvrstana prometnica (1700 metar)

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)
Cilj projekta: Održivi razvoj ruralnih područja
Ulaganjem u komunalnu i društvenu infrastrukturu osiguravaju se bolji uvjeti življenja lokalnom stanovništvu i potiču mlade obitelji na ostanak na području. Nerazvrstana cesta ostvaruje bolju povezanost naselja sa državnim i županijskim cestama, susjednim općinama i gradovima, što poboljšava mobilnost građana i olakšava svakodnevni protok prometa uz lakši i brži pristup poslu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, te u konačnici doprinosi i održivoj razvoju područja.

Ukupna vrijednost projekta: 2.030.152,50 kn
EU sufinanciranje projekta: 1.904.910,94 kn
Razdoblje provedbe projekta: veljača 2018. – travanj 2019.

Kontakt osoba: Ervin Vičević, načelnik općine

Telefon: 040/ 861 344

Povjerenik za informiranje: Bosiljka Oletić

Mailopcina.selnica@gmail.com

 

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

https://ruralnirazvoj.hr/

http://europski-fondovi.eu/eafrd

 

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Selnica.