SUFINANCIRANJE nabave limenog uloška i vreće za osobe preminule od posljedica bolesti COVID-19

BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID
04/01/2021
Posjet potresom pogođenom području
11/01/2021
BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID
04/01/2021
Posjet potresom pogođenom području
11/01/2021

SUFINANCIRANJE nabave limenog uloška i vreće za osobe preminule od posljedica bolesti COVID-19

Temeljem članka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, br. 82/15, 118/18 i 3/20), Zaključka o davanju ovlasti gradovima i općinama o imenovanju ovlaštenih pogrebničkih službi za opremanje, prijenos, prijevoz, kremiranje i pogreb osobe preminule kao posljedica bolesti COVID-19 za područje Međimurske županije, KLASA: 810-06/20-03/78 OD 2.11.2020. i Odluke o imenovanju ovlaštenih pogrebnih službi za opremanje, prijenos, prijevoz, kremiranje i pogreb osobe preminule kao posljedica bolesti COVID-19 za područje Općine Selnica od 6. studenog 2020. godine i Izmjenu i dopunu Odluke o imenovanju ovlaštenih pogrebnih službi za opremanje, prijenos, prijevoz, kremiranje i pogreb osobe preminule kao posljedica bolesti COVID-19 za područje Općine Selnica od 7. prosinca 2020. godine , načelnik Općine Selnica dana 8. siječnja 2021. godine donosi

 

ZAKLJUČAK o sufinanciranju nabave limenog uloška i vreće za osobe preminule od posljedica bolesti COVID-19

 

Članak 1.

Ovim Zaključkom određuje se iznos sufinanciranja troškova pogrebničkih usluga za osobe preminule od posljedica bolesti COVID-19.

 

Članak 2.

Iznos sufinanciranja određen je u fiksnom iznosu od 1.000,00 kn i može se koristiti samo za nabavu limenog sanduka i vreća.

 

Članak 3.

Pogrebnička služba će ispostavljati račun Općini Selnica za nabavu limenog sanduka i vreća.

Ostale troškove pogreba, tj. opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja i ostalih troškova samog pogreba snosi obitelj/rodbina/nasljednici pokojnika.

Članak 4.

Iznimno od članka 3. stavka 1. ovog Zaključka, obitelj/rodbina/nasljednici pokojnika mogu predati pismeni zahtjev za nadoknadu troškova nabave limenog sanduka i vreće u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka je: pismeni zahtjev, smrtni list, dokaz da je osoba preminula od posljedica bolesti COVID-19, specifikacija troškova kojim se dokazuje nabava limenog sanduka i vreće na ime podnositelja zahtjeva, preslika tekućeg računa.

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranicama Općine Selnica, www.selnica.hr.


Načelnik općine Selnica: Ervin Vičević, v.r.       

KLASA: 810-01/20-01/15

URBROJ: 2109-15-21-03

Selnica, 8. siječnja  2021.


SUFINANCIRANJE nabave limenog uloška i vreće za osobe preminule od posljedica bolesti COVID-19
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content