Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe između Općine Selnica i Geodetskog zavoda

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe između Općine Selnica i Geodetskog zavoda

Skip to content Skip to content