Odluka o IV. izmjeni i dopuni odluke o visini koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Selnica

Skip to content