IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA

Rat u Ukrajini – prihvat izbjeglica – priopćenje za javnost
03/03/2022
PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. izmjena i dopuna Prostornog plana općine Selnica
07/03/2022

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA

SADRŽAJ:
1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE
2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM
OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI
3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI, OPIS MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I
PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE SELNICA – ODREĐENJE O NJIHOVU PRIHVAĆANJU,
DJELOMIČNOM PRIHVAĆANJU ILI ODBIJANJU

4. AKTI I DRUGI DOKAZI
– Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu
– Objava javne rasprave u lokalnom tisku s dokazima objave
– Preslika objave s mrežnih stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine
– Preslika objave s mrežnih stranica Općine Selnica


Skip to content