[NATJEČAJ] za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2021./2022.

Poziv za dostavu ponuda: „Radovi na sanaciji prometnica u Selnici nakon izgradnje kanalizacije“
14/10/2021
[ODLUKA] o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske Županije
28/10/2021
Poziv za dostavu ponuda: „Radovi na sanaciji prometnica u Selnici nakon izgradnje kanalizacije“
14/10/2021
[ODLUKA] o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske Županije
28/10/2021

[NATJEČAJ] za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2021./2022.

Načelnik Općine Selnica raspisuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija sukladno članku 7. Pravilnika o dodjeli stipendija u Općini Selnica za akademsku godinu 2021./2022. Stipendije se dodjeljuju za studente s područja Općine Selnica koji studiraju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Uvjeti za dodjelu  stipendija su:

 • hrvatsko državljanstvo
 • prebivalište na području Općine Selnica
 • status redovnog studenta

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • materijalni i socijalni položaj
 • dosadašnji uspjeh u školovanju

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije:

 1. Ispunjen prijavni obrazac za dodjelu stipendije studentima (nalazi se na selnica.hr) te sukladno istom, dokazi, ukoliko je zadovoljen koji od kriterija naveden u točki 4. obrasca
 2. Potvrda o redovnom upisu na fakultet
 3. Preslika osobnih iskaznica svih članova kućanstva
 4. Preslika svjedodžbe 4. razreda srednje škole (za studente 1. godine studija) ili potvrda fakulteta o položenim ispitima i prosjeku ocjena za studente viših godina studija
 5. Izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju
 6. Izjava o prihodu svih članova kućanstva dokumentirana dokazima o prihodima (preslike zadnje 3 isplatne liste ili potvrda poslodavca o visini zadnje 3 plaće ili preslika zadnja 3 odrezaka mirovine i sl.)
 7. Za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog kućanstva koji se ne školuju, potvrda Porezne uprave o visini prihoda

Prijave se podnose do 22. studenog 2021. godine, osobno do 15,00 sati ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, s naznakom: „PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ“.


Svi priloženi dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

S korisnikom stipendije i roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi bit će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.


DOKUMENTI UZ NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU:


KLASA: 604-01/21-01/05

URBROJ: 2109-15-21-01

U Selnici, 20. listopada 2021. 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA:  Ervin Vičević, v.r.

[NATJEČAJ] za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2021./2022.
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content