OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

Poštovani mještani Zebanca i cijele Općine Selnica
04/05/2021
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA koji su podnijeli prijavu na NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA
07/05/2021
Poštovani mještani Zebanca i cijele Općine Selnica
04/05/2021
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA koji su podnijeli prijavu na NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA
07/05/2021

OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), članka 22. Statuta i članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Selnički zvončići, Odluke o upisima i o mjerilima upisa Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selnički zvončići (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) Ustanova objavljuje

 

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Selnički zvončići zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

zaprimat će

od 17.  svibnja do 28. svibnja 2021. godine u prostorijama Dječjeg vrtića ili putem e-maila:djecjivrtic.zvoncic@gmail.com

Zahtjev za upis s obveznom dokumentacijom u nastavku (sva potrebna dokumentacija nalazi se u prilozima Obavijesti) potrebno je dostaviti u roku

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

 

 1. Redoviti cjelodnevni (10-satni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima za jasličku i vrtićku dob

 

VAŽNO! S obzirom na epidemiološku situaciju i mjere radi suzbijanja širenja virusa COVID-19 i zaštite zdravlja stanovništva pri dolasku u Dječji vrtić s djetetom potrebno je pridržavanje svih epidemioloških mjera, a zadržavanje je ograničeno na 20 minuta.

 

 

 

 

 1. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta podnosi zahtjev za upis djeteta u program Dječjeg vrtića, u pravilu, ako stanuje na području na kojem djeluje Dječji vrtić, odnosno, ako ima interes za izabrani program koji nudi Dječji vrtić.

Uz ispunjeni Zahtjev za upis djeteta (PRILOG 1) roditelj/skrbnik prilaže:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta za koje se zahtjeva upis;
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta;
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta;
 • presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika;
 • potvrdu o radnom statusu roditelja/skrbnika (elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini, potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta ne stariju od 3 mjeseca;
 • potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja koju izdaje nadležni odjel jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelji/skrbnici imaju prebivalište (obrazac Zahtjeva za sufinanciranje troškova boravka djeteta u vrtiću koji je potrebno predati u Općinu Selnica, Jelačićev trg 4 kako bi se sufinanciranje potvrdilo nalazi se u PRILOGU 2);
 • ispunjenu potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u Dječji vrtić ne stariju od 3 mjeseca (PRILOG 3);
 • ispunjeni zdravstveni karton djeteta u Dječjem vrtiću s podacima o obavljenom obveznom cijepljenju (PRILOG 4);
 • ispunjeni obrazac za inicijalni razgovor (PRILOG 5);
 • suglasnost za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka djeteta (PRILOG 6);
 • izjava o dovođenju i odvođenju djeteta iz Dječjeg vrtića (PRILOG 7).
 • Privola GDPR – uz zahtjev za financiranje troškova boravka djeteta u vrtiću)

 

III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko Dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Vrtića za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi zaposlenih roditelja; djeca oba zaposlena roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca s teškoćama u razvoju; djeca u udomiteljskim obiteljima; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu; djeca roditelja iz socijalno ugroženih obitelji.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • za dijete roditelja/skrbnika žrtava i invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete oba zaposlena roditelja/skrbnika – elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem/skrbnikom –elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili drugi dokazi da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu;
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja/skrbnika – elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;
 • dijete koje živi s oba ili jednim redovnim studentom – potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta;
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće skrbi;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi – za svako dijete do 7 godine rodni list;
 • za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravima na doplatak za djecu;
 • za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić – preporuka Centra za socijalnu skrb;
 • za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).

 

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece u Dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Općine Selnica najkasnije mjesec dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 

 1. UPIS

Djeca se u Dječji vrtić upisuju na temelju Ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s Dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Selnički zvončići
Mateja Tuksar, v.r.


Dječji vrtić Selnički zvončići
Bukovčak 1C, Selnica


DOKUMENTACIJA: 

OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content