ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE

Dana 9. studenoga, srijeda, zatvara se dio Vinogradske ceste u Selnici zbog čišćenja granja i raslinja
08/11/2022
Druženje hrvatskih branitelja
16/11/2022
Dana 9. studenoga, srijeda, zatvara se dio Vinogradske ceste u Selnici zbog čišćenja granja i raslinja
08/11/2022
Druženje hrvatskih branitelja
16/11/2022

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/21), te Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 3/17), općinski načelnik Općine Selnica, dana 7. studenoga 2022. godine, donosi

 

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE  – „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić „Selnički zvončići“ u Selnici“

 

Članak 1.

Općinski načelnik 12. listopada 2022. godine donosi Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave, KLASA: 406-01/22-01/10, URBROJ: 2109-15-22-01.

 

 Članak 2.

Poziv za dostavu ponuda, KLASA: 406-01/22-01/10URBROJ: 2109-15-22-02 od 12. listopada 2022. godine šalje se na adrese elektroničke pošte ovim gospodarskim subjektima:

  • Luka interijeri d.o.o. Varaždin
  • Novi godovi d.o.o. Čakovec
  • Mega drvo d.o.o. Mursko Središće
  • Mala mima d.o.o. Čakovec

te se objavljuje i na web stranici Općine Selnica, www.selnica.hr

 

                Nabava je evidentirana pod rednim brojem JN -14/22

 

Članak 3.

U roku za dostavu ponuda zaprimljene su 3 (tri) ponude i to od ponuditelja:

  1. Luka interijeri d.o.o. Varaždin
  2. Novi godovi d.o.o. Čakovec
  3. Mega drvo d.o.o. Mursko Središće

 

Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da su dvije ponude potpune te je sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda izabran najpovoljniji ponuditelj: NOVI GODOVI d.o.o., za opremanje objekata, OIB: 93203105362, Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec.

Zapisnik o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Selnica će na temelju ove Odluke, s odabranim ponuditeljem, sklopiti Ugovor o izvođenju radova.

 

 Članak 5.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Internet stranicama Općine Selnica: www.selnica.hr.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević


 

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content