ODLUKA o visini stipendija 2023.

MURS-EKOM – radno vrijeme za rad sa strankama/blagajne od 16.01.2023.
13/01/2023
JAVNI NATJEČAJ – za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
23/01/2023
MURS-EKOM – radno vrijeme za rad sa strankama/blagajne od 16.01.2023.
13/01/2023
JAVNI NATJEČAJ – za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
23/01/2023

ODLUKA o visini stipendija 2023.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/21 i 16/22) i članka 4. Pravilnika o dodjeli stipendija („Službeni glasnik Međimurske županije, broj 18/17), općinski načelnik Općine Selnica, dana 5. siječnja 2023. godine, donosi

O D L U K U o visini stipendije  

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina iznosa stipendije za 2023. godinu za mjesec: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, listopad, studeni i prosinca.

Studentima koji studiraju na sveučilištima i veleučilištima u Čakovcu, Varaždinu i Koprivnici mjesečni iznos stipendije će iznositi 55 eura.

Studentima koji studiraju izvan Čakovca, Varaždina i Koprivnice, uključujući i inozemstvo, mjesečni iznos stipendije iznosit će 80 eura.

 

 

Članak 2.

Tijekom akademske godine stipendija se studentima isplaćuje 10 mjeseci (listopad, studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj i srpanj).

U kolovozu i rujnu se ne isplaćuju stipendije.

Isplata se vrši na žiro-račun studenata do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Selnica.

 

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Općinskom vijeću Općine Selnica, u roku od 8 (osam) dana od prijema iste.

 


KLASA: 604-01/23-01/01

URBROJ: 2109-15-23-01

U Selnici, 05. siječnja 2023.


 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA:   Ervin Vičević


ODLUKA o visini stipendija 2023.
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content