25/08/2021

MJERE UKLANJANJA AMBROZIJE NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA

Zbog zaštite zdravlja stanovništva obvezuju se vlasnici I ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta uništiti ambroziju prije cvatnje na poljoprivrednim površinama, međama, uz poljske putove i na neizgrađenom građevinskom […]
09/08/2021

Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je portal za mlade Mladihr.hr

Portal za mlade – Mladihr.hr – je platforma koju je pokrenuo Središnji državni ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske čiji je cilj informirati mlade o […]
29/07/2021

V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općina Selnica, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost […]
28/07/2021

ODLUKE o pravima za naknadu troškova izborne promidžbe

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravo na naknadu troškova iz točke […]
Skip to content