20/03/2023

U Murskom Središću proizvode vrhunski kompost

Kompost je prirodno organsko gnojivo koje poboljšava strukturu tla, zadržava vlagu,   povećava mikrobiološku aktivnost tla, povećava prozračnost, obogaćuje tlo hranjivim tvarima, povećava otpornost biljaka na […]
21/03/2023

Općina Selnica organizirala je izlet za djecu s posebnom potrebama

U subotu, 18.3., Općina Selnica organizirala je izlet za djecu s posebnom potrebama i njihove roditelje. Izlet je već puno ranije dogovoren, točnije, na druženju pred […]
31/03/2023

Murs Ekom – suglasnost na cjenik usluga

Temeljem članka 77. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 84/21) i članka 46. Statuta Općine Selnica (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/21 i 16/22) načelnik […]
03/04/2023

Upute i podaci za provedbu oglasa za prijam u službu administrativni referent/ica

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa, […]
Skip to content